Dees Methodiek
Je kunt de brug naar de ander slaan door eerst het fundament in jezelf te verstevigen en pijlers te plaatsen om op te bouwen

Veelgestelde vragen

DEES opschorten of de betreffende DEES-begeleider tijdens de afwezigheid vervangen.
Ja, als deze partner zich onpartijdig kan opstellen, een helicopterview kan aannemen en het belang van de kinderen voorop stelt. Evenals alle andere netwerkpartners.
Als het mogelijk is om de ouders uit het contact te houden rondom deze zaken dan hoeft dit geen belemmering te zijn voor DEES. Als ouders hierdoor juist in contact moeten zijn en escaleren dan dienen de lopende zaken of DEES opgeschort te worden. Dit kan ook tijdens DEES worden besloten.
Probeer om deze ouder toch te motiveren. Misschien kan daarbij het netwerk al ondersteunen. In het uiterste geval kan DEES starten met één ouder. Als een ouder de-escaleert zal de andere ouder meebewegen.
Let op dat patronen herkent waarbij een ouder het gevoel heeft alles te kunnen verliezen en de andere ouder het gevoel heeft dat iedere stap winst voor hem/haar zal zijn. Deze laatste zal eerder bereid zijn om deel te nemen. Wijs de andere ouder op zijn/haar ‘winst’ en die voor de kinderen.
Probeer om deze ouder toch te motiveren. Misschien kan daarbij het netwerk al ondersteunen. In het uiterste geval kan DEES starten met één ouder. Als een ouder de-escaleert zal de andere ouder meebewegen.
Let op dat patronen herkent waarbij een ouder het gevoel heeft alles te kunnen verliezen en de andere ouder het gevoel heeft dat iedere stap winst voor hem/haar zal zijn. Deze laatste zal eerder bereid zijn om deel te nemen. Wijs de andere ouder op zijn/haar ‘winst’ en die voor de kinderen.
Onderzoek of deze netwerkpartner mogelijkheden heeft om bij te draaien. Zo niet dan moet de betreffende ouder een netwerkpartner kiezen. Dit zullen de DEES-begeleiders samen beslissen.
Probeer om hen wel een netwerkpartner te laten kiezen. Geef wel de werkboekjes af aan de kinderen en laat hen weten dat zij in een later stadium nog mee kunnen doen. Natuurlijk leg je hun belangen uit om wel deel te nemen.
DEES-begeleiders voeren duidelijk regie en netwerkpartners voeren deze uit.
DEES-begeleiders voeren duidelijk regie en netwerkpartners voeren deze uit.
Kinderen kunnen geen netwerkpartner zijn. Zij kunnen wel aanwezig zijn bij een gesprek met de DEES-kindbegeleider en het kind. In de regel gaan we ervan uit dat een netwerkpartner de minimale leeftijd van 18 jaar heeft.
Deze kan mede de regie uitzetten en ouders (extra) motiveren om mee te werken aan DEES.
Als DEES te moeilijk is om te volgen, probeer dan om de begeleider van de betreffende ouder bij de gesprekken aanwezig te laten zijn en vraag deze om de ouder te ondersteunen bij het maken van zijn/ haar huiswerk. Biedt aan de andere ouder om desgewenst ook een extra persoon mee te nemen naar de gesprekken, te laten ondersteunen bij het huiswerk. Dit voor de balans tussen beide ouders.