Dees Methodiek
Je kunt de brug naar de ander slaan door eerst het fundament in jezelf te verstevigen en pijlers te plaatsen om op te bouwen

Verwijzers naar DEES

DEES speelt zich af rondom vechtscheidingen, waarbij in veel situaties al meerdere interventies zijn gepoogd maar niet afdoende zijn gebleken.

Deze gezinnen kunnen bijvoorbeeld worden verwezen door de rechter, de Raad voor de Kinderbescherming, maatschappelijk werk en jeugd-/ wijkteams, de beschermtafel en Veilig thuis.

Zaak is dat deze verwijzers adequaat kunnen inschatten of het betreffende gezin binnen de doelgroep van DEES valt of dat ander aanbod afdoende kan zijn. Vanuit DEES is het taxatie-instrument DEES ontwikkeld om dit proces te vergemakkelijken. Middels een korte trainingsactiviteit kunnen verwijzers indien gewenst getraind worden om het instrument optimaal in te zetten. 

Indicaties

Gescheiden (juridische) ouders, waarvan conflicten geëscaleerd zijn vanaf trede 5 escalatietrap Glasl:

Escalatietrap Glasl

 

Contra-indicaties

Gediagnosticeerde voorliggende psychiatrische of persoonlijke problematiek of aangetoonde voorliggende verslavingsproblematiek, Nederlandse taal niet machtig zijn. 

 

Verwijzers kunnen onderstaande schema gebruiken om te bepalen of DEES voor hun cliënten geschikt is:

Escalatietrap Glasl