Dees Methodiek
Je kunt de brug naar de ander slaan door eerst het fundament in jezelf te verstevigen en pijlers te plaatsen om op te bouwen

Sinds 1 januari 1998 is in de wet opgenomen dat ouders na een echtscheiding in principe gezamenlijk het gezag over hun kinderen behouden.

Op 1 maart 2009 trad de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking. Na een scheiding is er sprake van ‘gelijkwaardig ouderschap’ en ouders zijn verplicht om de band van hun kind met de andere ouder te bevorderen.

Ook werd in 2009 het opstellen van een ouderschapsplan verplicht gesteld. De bedoeling hiervan was dat ouders meer stil staan bij de belangen van hun kinderen en in overleg tot afspraken komen over hun gezamenlijke ouderschap na scheiding. In de praktijk zien we dat het aantal conflicten tussen scheidende en gescheiden ouders de laatste jaren is toegenomen. Ouders bij wie de onderlinge conflicten langdurig aanhouden en deze uit de hand lopen, waarbij er geen uitweg meer lijkt te zijn voor de situatie, kunnen gebruik maken van DEES.

Binnen conflicten is het bekend dat wij vanaf een bepaalde stap niet meer zuiver naar de situatie, onszelf, de andere ouder en zelfs de belangen van onze kinderen kunnen kijken. Binnen DEES staat centraal dat ouders, apart van elkaar, leren om opnieuw helder naar hun situatie te kijken. Ook leren zij hiernaar te handelen, met als gevolg dat zij samen hun ouderlijke taken weer goed kunnen vormgeven.

Binnen een seizoen haalt DEES de ouders uit hun onderlinge contact, neemt de regie over aangaande de zorg- en contactregeling en andere afspraken over de kinderen, waarbij de kinderen hierover helder en eigen begeleiding wordt geboden. Evenals de DEES-begeleiders speelt het netwerk van de ouders én van de kinderen een actieve rol tijdens de drie maanden die DEES actief duurt. De begeleiders maken vooraf samen met de netwerkpartners een DEES-seizoensplan van de aanpak waar de netwerkcontacten van ouders en kinderen belangrijke ondersteunende, uitvoerende taken in vervullen.

Tijdens de duur van DEES worden de ouders begeleid vanuit een vast programma; ieder wordt apart digitaal (opdrachten, lezen) en persoonlijk (gesprekken) begeleid door hun eigen DEES-begeleider. Ook de kinderen maken gebruik van een eigen DEES- kindbegeleider. De DEES-kind- en ouderbegeleiders overleggen met elkaar en zetten samen de lijnen uit binnen het kader van DEES. DEES is opgebouwd volgens de de-escalatietrap van Medling. De ouders doorlopen de negen de-escalatiestappen van dit model.