Dees Methodiek
Je kunt de brug naar de ander slaan door eerst het fundament in jezelf te verstevigen en pijlers te plaatsen om op te bouwen

Over kinderen

Vanaf vier jaar kunnen kinderen, als zij voldoende talig zijn, deelnemen aan DEES mits hun ouders aan DEES deelnemen. Voor kinderen jonger dan vier jaar kan een volwassene hun stem binnen DEES vertegenwoordigen, zodat in ieder geval de stem van deze jonge kinderen kan worden meegenomen.

Kinderen hebben last van ouders die met elkaar blijven strijden. Het idee partij te moeten kiezen tussen ouders, niet van beide ouders te mogen houden en zichzelf niet goed genoeg voelen en/of de zichzelf de schuld geven van de scheiding, leven vaak bij kinderen met vechtscheidende ouders. Ook kan het voor deze kinderen onduidelijk zijn (geworden) welke taken de ouders moeten verrichten en welke voor kinderen geschikt zijn. Kinderen met ouders in langdurige strijd hebben bovendien vaker problemen op school en in het aangaan van eigen relaties. De vechtscheidende ouders hebben, door hun voortdurende conflicten, onvoldoende oog en aandacht voor hun kind. Binnen DEES gaan vooral de ouders aan het werk, ieder apart zodat er voor alle gezinsleden rust ontstaat. Voor kinderen zijn er drie bijeenkomsten samen met hun eigen DEES-kindbegeleider; zij werken met speciale DEES-kindwerkbladen en wijzen ook een eigen netwerkpartner aan. Bij jongere kinderen kunnen de ouders iemand naar voren schuiven, kinderen die daar te leeftijd en mogelijkheden toe hebben, kiezen zelf een netwerkpartner. Bij jongeren kan dit naast een volwassene een vriend/vriendin zijn. Is er geen netwerkpartner voor het kind uit het eigen netwerk beschikbaar dan zoekt de DEES-begeleider samen met het kind naar een (professionele) netwerkpartner.

Voor kinderen

Omdat jouw ouders ruzie met elkaar blijven maken en dit willen stoppen, gaan zij deelnemen aan DEES. Dit betekent dat zij drie maanden geen contact met elkaar hebben en samen met hun DEES-ouderbegeleider aan zichzelf gaan werken. Tijdens DEES krijg jij ook een DEES-kindbegeleider die jou gaat ondersteunen. Ook mensen die jullie kennen, bijvoorbeeld familieleden of vrienden, gaan jullie helpen zodat jouw ouders weer als ouders met elkaar om kunnen gaan en de ruzies verdwijnen.

Kinderen hebben last van ouders die vaak ruzie maken. Je kan hierdoor problemen hebben of krijgen. Dat kan bijvoorbeeld op school gebeuren, met vrienden/ vriendinnen, thuis, in de familie of je kan zelfs in de knoop komen met jezelf. Dit is heel normaal en daar hoef je je niet voor te schamen, maar het is goed om hier wat aan te doen. Om beter met die problemen om te gaan of om deze te voorkomen, heb jij tijdens DEES in ieder geval drie keer een gesprek met jouw DEES-kindbegeleider en ga je werken aan de DEES-werkbladen. Mocht jij tussentijds iets nodig hebben of iets willen vragen aan jouw DEES-begeleider dan kan dit natuurlijk ook.

We weten dat kinderen met gescheiden ouders willen dat er naar hen wordt geluisterd, zonder dat zij moeten kiezen tussen hun ouders. Binnen DEES wordt ervoor gezorgd dat jij jouw stem kan laten horen en dat jouw mening wordt meegewogen. Soms is het lastig om jouw mening te geven of om je gevoelens kenbaar te maken. Dat heeft ermee te maken dat je niemand wil teleurstellen of verdriet wil doen. Jouw DEES-kindbegeleider kan je hierbij helpen, net als degene die jij als bekende kiest om je extra te ondersteunen tijdens DEES.

Tijdens DEES hebben jouw ouders geen contact met elkaar, maar heb jij wel gewoon contact met jouw vader en jouw moeder. Jouw ouders spreken binnen DEES af dat ze het jou niet moeilijk maken en jou niet belasten met hun problemen en de dingen waarmee ze bezig zijn. De bedoeling is dat jij je dan ook geen zorgen hoeft te maken over hoe het met je ouders gaat en hoe ze met elkaar omgaan.

Als je ouder bent dan 12 jaar, telt jouw stem extra mee. In Nederland is dat als volgt geregeld. Voor begeleiding aan/informatie over kinderen is de toestemming van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind nodig. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Kinderen van 0-12 jaar: met toestemming van de gezaghebbende ouder(s).  
  • Kinderen van 12-16 jaar: met toestemming van het kind en de gezaghebbende ouder(s).
  • Kinderen van 16-18 jaar: met toestemming van het kind.