Dees Methodiek
Je kunt de brug naar de ander slaan door eerst het fundament in jezelf te verstevigen en pijlers te plaatsen om op te bouwen

Contactgegevens DEES

Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
M: info@logavak.nl
S: www.medling.academy
T: 020-6227795
F: 020-3308040

Colofon

  • Lianne van Lith, Partner in Medling, auteur, familiemediator, opleider en grondlegger van het programma DEES
  • Paul Roosenstein, Partner in Medling, uitgever
  • Marjanne Boesenkool, Gedragswetenschapper, trainer Medling academy, mede-ontwikkelaar programma DEES;
  • Hans Koppies, Orthopedagoog, publicist, sparringpartner DEES;
  • Marieke Lips, Kindbehartiger, Bijzondere curator, jurist, trainer Medling academy, auteur, mede ontwikkelaar kindprogramma DEES;
  • Klankbordgroep DEES met deelnemers o.l.v. Medling (Lianne van Lith) met deelnemers uit de pilotgroepen.