Dees Methodiek
Je kunt de brug naar de ander slaan door eerst het fundament in jezelf te verstevigen en pijlers te plaatsen om op te bouwen

DEES: methodiek voor vechtscheidende ouders en hun kinderen

Je kunt de brug naar de ander slaan door eerst het fundament in jezelf te verstevigen en pijlers te plaatsen om op te bouwen.

DEES is in het leven geroepen en ontwikkeld vanuit Medling (www.medling.nl). De methodiek richt zich op de-escalatie van de conflicten tussen vechtscheidende ouders. Ouders werken gedurende DEES apart van elkaar aan de-escalatie van hun conflictsituatie, met behulp van lees- en doe-opdrachten en persoonlijke gesprekken met hun eigen DEES-ouderbegeleider. Kinderen volgen een eigen DEES-kindprogramma van drie bijeenkomsten en werken aan hun eigen DEES-werkbladen. Het sociale netwerk van zowel ouders als kinderen vervult binnen DEES een belangrijke rol. DEES wordt afgesloten met een verbindende bijeenkomst van ouders, kinderen, netwerkpartners en de DEES-ouder- en kindbegeleiders.

Cijfers

Alle inspanningen ten spijt, strandt om en nabij 1/5 deel van de scheidingen in een vechtscheiding en raken achthonderd van de tienduizend Nederlandse kinderen betrokken bij de vechtscheiding van hun ouders. Voor kinderen heeft voortdurende ouderlijke strijd op korte termijn of op latere leeftijd vaak ingrijpende, negatieve gevolgen. Uit resultaten van bestaande methodieken blijkt dat deze niet altijd toereikend zijn. Daarom is het tijd voor een nieuwe methode waarbij ouders één seizoen worden ontlast van hun gezamenlijk ouderschap én de ouders aan zichzelf werken om hun onderlinge conflicten te laten de-escaleren. De DEES-methodiek is geënt op de de-escalatietrap van Medling:

De-escalatietrap Medling

Bij vechtscheidende ouders voeren hun onderlinge conflicten de boventoon. Conflicten zijn in de regel slechte raadgevers, laat staan dat zij de regie over gezamenlijk ouderschap na scheiding goed kunnen voeren. Gaandeweg een conflictsituatie meer escaleert, verliezen ouders zowel het zicht op hun eigen aandeel als de belangen van hun kind uit het oog. Conflicten hebben als het ware de regie overgenomen.

Uit onderzoek is gebleken dat de destructieve communicatie tussen ouders de grootste bron van zorg voor de betrokken kinderen vormt. Met een scheiding wordt het partnerschap verbroken, maar duurt het ouderschap voort. Kinderen scheiden gedwongen mee, maar scheiden niet van hun ouders.

Door voortdurende conflicten hebben vechtscheidende ouders hun ouderlijke posities verlaten waarmee hun opvoedingstaken in het gedrang komen. Bij de methodiek DEES hoeven vechtscheidende ouders periodiek geen regie te voeren, maar wordt dit voor hen gedaan. De regie wordt tijdelijk overgenomen door opgeleide DEES-begeleiders, in samenspraak met netwerkpartners van ouders en van de kinderen. Zodra de ouders door conflict de-escalatie zelf weer aan het roer staan en hun ouderrollen opnieuw bekleden, voeren zij samen opnieuw de regie over hun gezamenlijke ouderschap.

Fundament van DEES

Basis van DEES naar de ouders

  1. Uitgaan van ouderlijke plichten en de rechten van kinderen.
  2. Ouders dienen weer zelf de regie te nemen in plaats van het conflict de regie geven.
  3. Het ouderschap blijft een proces in ontwikkeling, het is nooit klaar.

Basis DEES naar de kinderen

  1. Door de ((v)echt)scheiding verandert de houvast van het gezinsleven voor de kinderen, zij verliezen een aantal zaken. Het is belangrijk dat zij voelen dat hun ouders voor hen beschikbaar blijven en van hen blijven houden.
  2. Er bestaat niet één waarheid, de waarheid van kinderen mag er zijn.
  3. Iedere ouder heeft zijn/haar eigen rol en eigen gedrag.
  4. Kinderen kunnen leren omgaan met hun eigen emoties en gedrag én met dat van hun ouders (tot op zekere hoogte) en vice versa.
  5. Kinderen worden in hun ontwikkeling en gedrag niet alleen door hun ouders beïnvloed, ook anderen oefenen invloed uit op kinderen.

Indicaties en contra-indicaties voor DEES

Gescheiden (juridische) ouders, waarbij conflicten geëscaleerd zijn vanaf trede 5 van de escalatietrap van Glasl. 

Contra-indicaties

Gediagnosticeerde psychiatrische problematiek, aangetoonde verslavingsproblematiek, Nederlandse taal niet machtig en/of geen juridisch ouderschap.

Lees meer over DEES in dit artikel in de Sozio!