Dees Methodiek
Je kunt de brug naar de ander slaan door eerst het fundament in jezelf te verstevigen en pijlers te plaatsen om op te bouwen

DEES is een methodiek met een voorbereidingsmaand en waar DEES-begeleiders drie maanden met ouders en kinderen in vechtscheidingssituaties werken, met behulp van het sociale netwerk.

DEES MEthodiek

Ouders worden ontlast van hun gezamenlijke ouderlijke taken, afspraken worden doorlopen en er wordt gewerkt aan de-escalatie van de vechtscheiding. De doelstelling van DEES is primair dat conflicten tussen de ouders de-escaleren en dat de ouders vanuit hun ouderlijke posities (weer) gaan samenwerken in het belang van hun kinderen. Per DEES-traject zijn drie begeleiders betrokken.

  

Graag laten wij u hierbij kennismaken met de nieuwe methodiek DEES, De-Escalatie bij vEchtScheiding. De effecten van DEES voor zowel de ouders als de kinderen worden van meet af aan onderzocht.

DEES is inmiddels ingevoerd bij de volgende (jeugdzorg) organisaties:

Samen in spel
Pactum
Parlan
Yvoor
Lindenhout
Onze gecertificeerde
DEES-begeleiders